Lectura după imagini – modalitate specifică de intervenţie în terapia retardului de limbaj

Toate cele trei aspecte ale limbajului – fonetic, lexical şi gramatical prezintă egală importanţă pentru dezvoltarea psihică normală a copilului. Constituirea şi formarea optimală a celor trei aspecte menţionate necesită, în cazul recuperării retardului de limbaj, intervenţii logopedice speciale.

Cunoscând că limbajul se dezvoltă în strânsă legătură cu gândirea şi că o caracteristică a gândirii copilului la vârsta preşcolarităţii şi a şcolarităţii mici este orientarea practică, concretă a acesteia, se recomandă ca activităţile de stimulare şi dezvoltare a vorbirii să fie organizate pe un suport senzorial cât mai variat şi mai bogat în semnificaţii (obiecte naturale, mulaje, desene, ilustraţii, tablouri, jetoane etc.).

Ca modalitate specifică de intervenţie, ce corespunde obiectivelor terapiei retardului de limbaj şi cu o mare eficienţă informativ – formativă, se poate folosi lectura după imagini. Această modalitate îşi justifică valoarea în măsura în care ea este corelată judicios cu alte modalităţi de dezvoltare a vorbirii, atât în cadrul unei activităţi, cât şi în întregul program de activităţi propus.

capra-cu-trei-iezi-2

Astfel, lectura după imagini trebuie strâns corelată cu convorbirea, iar în cadrul unui sistem de activităţi aceasta alternează, se combină cu memorizarea, audierea, povestirea, jocul didactic, etc. spre a putea solicita copilul în totalitatea funcţiilor limbajului.

În lectura după imagini copiii sunt stimulaţi şi învăţaţi să vorbească cu ajutorul imaginilor. Pentru copilul care nu a învăţat încă să citească, imaginile au valoarea textului scris. Acestea au avantajul că apropie copilul, în mod selectiv, de o anumită idee sau secvenţă din realitatea înconjurătoare.

capra-cu-trei-iezi-3

Imaginile, ca modele ale realităţii sunt prezentate în raport cu anumite cerinţe de ordin didactic, într-un cadru mai simplu sau mai bogat în detalii. Acestea se armonizează într-un cadru adecvat prin valori de mărime, colorit, mişcare şi expresie. Ele pun probleme care se cer intuite, descifrate, înţelese de către copii, iar apoi judecate şi exprimate pe plan verbal şi ulterior acţional, comportamental.

Orice ilustraţie, tablou aduce noutăţi prin conţinutul lui, fie că este vorba de un aspect din realitatea înconjurătoare, încă necunoscut copiilor, fie că se înfăţişează, în forme noi, unele aspecte cunoscute lor dinainte. Fiecare ilustraţie sau tablou are menirea de a transpune copilul într-o lume a frumosului, pe carecopilul trebuie să-l înţeleagă, să-l simtă şi să-l exprime.

Prin aceste aspecte, tabloul atrage copilul, îl face să gândească, stimulându-i totodată vorbirea. Exprimând cu voce tare constatările, aprecierile şi judecăţile sale, copilul îşi exersează vorbirea în direcţia formării de propoziţii simple, dezvoltate şi fraze. El învaţă să gîndească şi să expună logic, legând cuvintele între ele în propoziţii, acestea în fraze şi mai departe într-o descriere sau analiză.

 

capra-cu-trei-iezi-4

Ilustraţia, tabloul, în ansamblu şi, mai ales, fiecare detaliu în parte, stimulează spiritul de observaţie al copiilor, antrenează operaţiile de analiză şi comparaţie. Ca urmare, copiii învaţă să pătrundă şi să înţeleagă stările sufleteşti sau ideile exprimate cu ajutorul imaginilor.

Acest exerciţiu sistematic contribuie la deprinderea copiilor cu anumite modalităţi logice de înţelegere şi interpretare a unui tablou, îi învaţă să vorbească, le educă gustul pentru frumos, sentimentele şi, în timp, comportamentul.

Se recomandă, pentru înţelegerea ideii de bază, prezentarea a două-patru tablouri. Desfăşurarea activităţii de lecturare pe baza unui singur tablou, în care sunt aglomerate toate aspectele importante pentru a fi discutate, îngreunează perceperea şi desprinderea momentelor separate care concură la întregirea ideii de bază. Fiecare copil este tentat să-şi aleagă un anumit aspect care-i place mai mult, se concentrează asupra lui, neglijându-le pe celelalte.

De asemenea, prezentat la începutul activităţii, tabloul nu mai aduce noutăţi, surprize prea mari în timpul desfăşurării activităţii şi privirea aceluiaşi tablou pe tot parcursul activităţii oboseşte copiii, le diminuează atenţia voluntară.

 

capra-cu-trei-iezi-5

Folosirea pe rând a mai multor tablouri permite prezentarea mai directă a ideilor de bază, completarea lor treptată prin conţinutul fiecărui tablou, gradarea efortului în analiză, comparaţie şi generalizare. Pentru copil apare mai clar vocabularul folosit, conţinutul fiecărui cuvânt, ca şi modalităţile diferite de îmbinare a cuvintelor pentru a exprima cele văzute în fiecare tablou în parte.

Lectura după imagini solicită intens reprezentările copilului, experienţa lui de viaţă, capacitatea de a folosi în mod independent cunoştinţele dobândite în diferite ocazii referitoare la mediul social şi natural.

Trezirea interesului copilului pentru cunoaştere, în general, şi pentru valorificarea cunoştinţelor însuşite anterior, se realizează, mai ales, prin calitatea imaginii prezentate, ceea ce impune o atenţie deosebită în selectarea şi prezentarea unor ilustraţii adecvate intereselor şi preocupărilor copiilor. Astfel imaginea devine
un mijloc de comunicare cu ajutorul căreia se exersează gândirea şi vorbirea corectă.

capra-cu-trei-iezi-6

Prin intermediul imaginilor copilul primeşte un mesaj, se exprimă asupra lui, îl comunică. În acest scop copilul, înainte de toate, trebuie deprins cu “cititul” imaginilor, trebuie învăţat să recunoască anumite simboluri picturale, pentru a descifra cuvântul, pentru a ajunge la mesajul transmis. În faţa mai multor imagini, copilul care a învăţat să le descifreze sensul şi semnificaţia separată, se străduieşte să descopere legăturile care
le unesc pe toate, pentru a construi, într-o formulare proprie, dar şi logică, o lume care va fi pentru el plăcută, atractivă si instructivă.

După ce copiii învaţă să lectureze imaginile, limbajul devine mai bogat, relaţiile de comunicare mai active, atenţia mai stabilă, iniţiativa şi independenţa în gândire mai prezente.

capra-cu-trei-iezi-7

Se poate afirma că lectura după imagini este o activitate ce contribuie atât la formarea şi exersarea limbajului pe toate nivelurile sale, cât şi la antrenarea în acelaşi timp a altor laturi ale personalităţii ca sensibilitatea estetică, interesul cognitiv, latura afectiv – motivaţională .

*Articol preluat din „LOGOPEDIA – Revista profesorilor logopezi”, Nr. 1 – 2009, autor: prof. logoped Camelia Goga (Centrul Logopedic Interşcolar 7 Bucureşti).
Sursă imagini: http://www.universdecopil.ro

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s